Wojska USA rzadko kiedy chronią ludzi. Najczęściej chronią interesów…

Posiadanie u siebie amerykańskich wojsk jest ważne, ale kluczowe jest posiadanie amerykańskich fabryk. W polityce międzynarodowej nie ma miejsca na przyjaźnie. O wszystkim zawsze decydują interesy.