Wojciech Warski zrezygnował z członkostwa w BCC. „Fundamentalna niezgoda z kierownictwem”

W sytuacji zaistnienia fundamentalnej niezgody z kierownictwem BCC odnośnie ograniczeń dozwolonej krytyki działań obecnego układu rządowo-partyjnego, w następstwie czego zostałem odwołany z funkcji wiceprezesa, było to dla mnie jedyne możliwe rozwiązanie – przekazał Polsat News dr Wojciech Warski, informując o rezygnacji z członkostwa w organizacji przedsiębiorców Business Centre Club.