Sprzedaż węgla w lipcu niższa o około 600 tys. ton od wielkości wydobycia

W lipcu br. kopalnie sprzedały ok. 600 tys. ton węgla kamiennego mniej niż w tym czasie wydobyły – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu lipca znajdowało się już ok. 4,5 mln ton surowca.