Spłaciłeś kredyt przed terminem? Bank powinien zwrócić ci część pieniędzy

Spłacając kredyt przed terminem, możemy odzyskać część pieniędzy. Dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do naszych kieszeni mogą wrócić pieniądze za ubezpieczenie kredytu, które było opłacane na cały czas kredytowania. Podobnie jest z innymi opłatami.