Sejm za nowym prawem zamówień publicznych

Sejm uchwalił w środę nowe prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. wymóg przedstawienia zgodności wyliczonej ceny robót budowlanych z przepisami dotyczącymi kosztu pracy.