Podwyżka płacy minimalnej uderzy w bastiony PiS. Mikroprzedsiębiorcy zaskoczeni

Zdaniem działaczy organizacji gospodarczych działających w wyborczych bastionach PiS, skokowa podwyżka płac zakończy się pogromem tysięcy polskich firm rodzinnych i przejściem wielu pozostałych do szarej strefy, która już dziś jest w tych rejonach, m.in., na Podhalu, ogromna.