Pewnie niektórzy mieszkający…

Pewnie niektórzy mieszkający poza miejscem zameldowania chcieliby iść na wybory ale wizja brania wolnego dla stania w kolejce w urzędzie w celu wpisania się na listę wyborców ich odrzuca. Dla takich jest opcja dopisania się do listy wyborców przez internet używając profilu zaufanego obywatel.gov.pl Szczególnie przydatne dla pracujących #programista15k #pracbaza #biznes #dzialalnoscgospodarcza i podobnych opłacających wygodnie życie patoli.