Osiagniecia PIS w górnictwie…

Osiagniecia PIS w górnictwie węglowym 2015- 2019

Wydobycie węgla -25 %

Koszt wydobycia +38 %

Wydobycie na górnika -16%

Import węgla + 58%

Ceny węgla dla elektrociepłowni +34%

Ceny węgla dla elektrowni +19%
#gospodarka #polityka #neuropa #bekazpisu #biznes #dobrazmiana #polska #ciekawostki
https://mobile.twitter.com/Piechocinski/status/1184868819409555459