„Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony”. Raport NIK ws. GetBack

Instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.