115 linii lotniczych na unijnej „czarnej liście”

Komisja Europejska zaktualizowała w poniedziałek unijną listę bezpieczeństwa lotniczego czyli listę towarzystw lotniczych, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i dlatego są objęte pełnym lub częściowym zakazem lotów do UE.